מציג 1–15 מתוך 662 תוצאות

New

תורת מנחם התוועדויות – כרך סב – תשל"א חלק ראשון

Volumes: 1

45

שיחותיו ומאמריו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע // כרך סב // חלק ראשון משנת תשל"א

New

פתקים משולחנו של הרבי – ג

Volumes: 1

40

לקט מאלף ורבגוני של מענות בכתי"ק כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, בשלל נושאים שהובאו לשולחנו וזכו להכרעתו החדה. חלק שלישי בסדרה.

New

ברית כהונת עולם – מהדורה חדשה

Volumes: 2

120

מאמרים על חגי תשרי ופסח על פי קבלת האריז"ל, מכתבי רבי יצחק אייזיק כ"ץ מתלמידי המגיד ממזריטש.

New

שיחות הרבי לעם – מועדים

Volumes: 1

45

מבחר שיעורים על מועדי השנה מסדרת 'לקוטי שיחות' בעיבוד לשפה עכשווית בהירה

אבינו מלכנו – מחזור לראש השנה (בינוני)

Volumes: 1

30

אבינו מלכנו – מחזור לראש השנה עם נשמה חסידית שיחבר את כולנו לתפילות ראש השנה, להעשרה מחשבתית ורגשית.

אבינו מלכנו – מחזור ליום כיפור (בינוני)

Volumes: 1

30

אבינו מלכנו – מחזור ליום כיפור עם נשמה חסידית שיחבר את כולנו לתפילות יום כיפור, להעשרה מחשבתית ורגשית.

אבינו מלכנו – מחזור ליום כיפור (גדול)

Volumes: 1

40

אבינו מלכנו – מחזור ליום כיפור עם נשמה חסידית שיחבר את כולנו לתפילות יום כיפור, להעשרה מחשבתית ורגשית.

אוצר החסידים – בברית המועצות ובפולין

Volumes: 1

50

אישיותם ומשנתם החסידית של משפיעי חב"ד בברית המועצות ובפולין

אוצר החסידים – ברחבי תבל

Volumes: 1

50

אישיותם ומשנתם החסידית של משפיעי חב"ד ברחבי תבל.

אוצר החסידים- ניו יורק

Volumes: 1

50

אישיותם ומשנתם החסידית של משפיעי חב"ד בניו יורק.

אוצר החסידים- ארץ הקודש

Volumes: 1

50

אישיותם ומשנתם החסידית של משפיעי חב"ד בארץ הקודש

חומש רש"י

Volumes: 1

88

חמישה חומשי תורה בכרך אחד מאיר עיניים

הפרשה החסידית

Volumes: 2

98

סיפורי חב"ד על פרשיות התורה.

באותיות של משפיע

Volumes: 1

45

אוצר מלא של סיפורים וכתבים מפרי עטו של הרה"ח ר' שייע ליפקין ע"ה

ספר המצוות

Volumes: 1

50

מבואר ומנוקד‚ מסודר ללומדי השיעור היומי על פי סדר המצוות שב"משנה תורה"‚