פתקים משולחנו של הרבי – ב

40.00

לקט מאלף ורבגוני של מענות בכתי"ק כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, בשלל נושאים שהובאו לשולחנו וזכו להכרעתו החדה.

הוצאה לאור: מעיינותיך מספר כרכים: 1 מק"ט: 9780826657961