פרשה באהבה 2

40

מגוון מאמרים על פרשיות השבוע ומעגל השנה היהודי בזווית נשית רעננה ומפתיעה – חלק שני.

מספר כרכים
1
מק"ט: 9789657498804