סיפורים נוראים

45.00

רשימת סיפורים מכתביו של החסיד רבי יעקב קדנר מחסידי אדמו"ר אמצעי והצמח צדק, עליו התבטא אדמו"ר הריי"ץ "על ר' יעקב אפשר לסמוך".

מספר כרכים: 1 מק"ט: 128400000458