להבין ולהשכיל

45.00

ארבעה דרושי חסידות עמוקים של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, עם ביאור נרחב מאת 'החוזר' הראשי, הגה"ח רבי יואל כהן שליט"א.

מספר כרכים
1
מק"ט: 128400050149

תיאור

מאמרי החסידות של הרבי מתאפיינים בעיון ודיוק בדברי קודמיו, בסגנון צח וקצר הכולל חידושים נפלאים רוויים בלהט פנימי. בספר זה נבחרו ארבעה מאמרים המייצגים רעיונות יסודיים במשנת החסידות: מאמר 'כי ישאלך בנך' העוסק בשלושת סוגי המצוות: עדות חוקים ומשפטים, ובתכליתו של מתן תורה; מאמר 'פדה בשלום' העוסק בצורות השונות של פעולת האלוקות בבריאה; מאמר 'מרגלא בפומיה דרבה' המבאר את השילוב הנדרש בעבודת הבורא בין עבודת 'עבד' ועבודת 'בן'; ומאמר 'פתח אליהו' העומד על שורשה של ההנהגה האלוקית ממנה נגזר הנס והטבע. למאמרים נלווה ביאור מפורט ובהיר של 'החוזר' הרב יואל כהן, ובסופם מדור עיונים מעמיק יותר.