הערות ועיונים במנחת חינוך

40.00

אוצר נפלא משיחות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בנושאים הנידונים בספר 'מנחת חינוך' תוך פלפול והערות בדבריו.

מספר כרכים: 1 מק"ט: 128400040188