דרך מצותיך המבואר – ב

50

ביאור חדש ונפלא על דרושי החסידות בספר 'דרך מצוותיך', חיבורו של כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון בעל ה'צמח צדק', המהווה מבוא יסודי למשנתה של חסידות חב"ד.

שם מחבר
הרב אליהו קירשנבאום, הרב בנימין מאירי, הרב שניאור זלמן גופין
הוצאה לאור
מעיינותיך
מספר כרכים
1
מק"ט: 128400050033