אוצר לקוטי שיחות – כלל ישראל

45

מבחר שיחות על ייחודם של ישראל, מיסודות משנת רבינו. בין הנושאים: ישראל והעמים, דין ציבור, מעמדות בעם ישראל, אהבת ישראל וערבות הדדית.

מספר כרכים
1
מק"ט: 9790826604798