אוצר לקוטי שיחות ד-ה-ו

120

שיחות תורניות מעמיקות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, כשנקודת המוצא היא פרשת השבוע והמועדים, אך הדיון מתרחב לסוגיות בש"ס, מחשבת ישראל ועבודת ה'. לכל פרשה ומועד נבחרו שלוש שיחות לפי הנושאים: פשוטו של מקרא, ביאור לאור החסידות, וסוגיה תלמודית עיונית. • חלק ד: בראשית-שמות. חלק ה: ויקרא-במדבר. חלק ו: דברים-מועדים.

מספר כרכים
3
מק"ט: 128400040027