מציג את כל 11 התוצאות

אגרות קודש – אדמו"ר המהר"ש

Volumes: 1

42 35

64 אגרות שכתב כ"ק אדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש, מהם ניתן ללמוד רבות על חייו ופעלו בהנהגת החסידות ובעסקנות הכלל, עם הערות והסברים, מבוא נרחב ונספחים

תורת שמואל – תרל"א ב

Volumes: 1

60

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש שנאמרו בקיץ תרל"א, עם הערות וציונים, הוספות שונות ומפתח עניינים.

תורת שמואל – תרל"ב ב

Volumes: 1

60

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש שנאמרו בקיץ תרל"ב, עם הערות וציונים, רשימות השומעים והוספות שונות.

תורת שמואל – תרל"ז

Volumes: 2

120

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש שנאמרו בשנים תרל"ז ותרל"ח, הכוללים את סדרת המאמרים הידועה בשם "'וככה' הגדול". עם הערות וציונים, מפתחות נרחבים ומפורטים והוספות שונות.

תורת שמואל – תרל"ט א

Volumes: 1

60

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש שנאמרו בחורף תרל"ט, עם הערות וציונים, רשימות השומעים והוספות שונות.

מאמרי אדמו"ר המהר"ש עם ביאור

Volumes: 1

40

מבחר ממאמריו המיוחדים והעמוקים של אדמו"ר רבי שמואל שניאורסון זי"ע מליובאוויטש – בלשון מפוסקת, מחולקים לפסקאות, עם הערות והארות בצדי הגיליון

תורת שמואל – תרמ"א

Volumes: 1

60

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש שנאמרו בשנת תרמ"א, עם הערות וציונים.

תורת שמואל – תרמ"ב

Volumes: 1

75

דרושי חסידות מאת כ"ק אדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש שנאמרו בשנת תרמ"ב, עם הערות, ציונים ומפתחות.

תולדות אדמו"רי חב"ד

Volumes: 14

525 500

סדרה המקיפה את חייהם ופעלם של הבעש"ט, המגיד ממעזריטש ואדמו"רי חב"ד, כפי שתיעדו וסיפרו הם עצמם ובעיקר אדמו"ר הריי"ץ.

הנער שמעד והרבי מהר"ש

Volumes: 1

40

סיפור חסידי מרתק, בעל מסר מיוחד להתמודדות חינוכית נבונה, בעריכת המשפיע הרב יקותיאל גרין.