מציג 1–15 מתוך 24 תוצאות

קונטרס העבודה עם ביאור

Volumes: 1

45

קונטרס המבאר בעומק וברוחב את מהות "העבודה שבלב זו תפילה" לפי תורת חב"ד, עם ביאורים וסיכומים.

קונטרס עץ החיים עם ביאור

Volumes: 1

40

חיבורו של אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש העוסק בהוראות והדרכות בדרכי לימוד התורה. עם ביאורים וסיכומים.

ספר המאמרים תרנ"ט

Volumes: 1

84 65

מהדורה חדשה ומפוארת עם הערות וציונים.כולל דברי התעוררות לעבודת ה' ולמידות טובות,וביאורי סוגיות יסוד בחסידות כגון מדרגת ה'כתר' ועניין כח הדיבור.

ספר המאמרים – תר"ס-תרס"א-תרס"ב

Volumes: 1

60 55

בין דרושי החסידות בספר זה מצויים 'המשכים' קצרים ומעמיקים בעניין מידת המלכות; תפילת עני ועשיר; סוגיית 'נקודה קו ושטח'; ראיה ושמיעה; תכלית התהוות העולמות.

ספר המאמרים תרס"ה

Volumes: 1

60 55

בדרושי חסידות בספר זה נידון בין היתר עניין השתלשלות הספירות מהכתר ודוגמתם בכוחות הנפש;עולמות התוהו והתיקון;עניין הבחירה בעולמות.

המשך 'יו"ט של ראש השנה' תרס"ו

Volumes: 1

90 75

חיבור מקיף ויסודי במשנת חב"ד, העוסק בתכלית בריאת העולם; טבע ונס; עבודת בן ועבד; נשמות ומלאכים; רצון ותענוג אלוקי ועוד. מהדורה חדשה ומפוארת עם מקורות וסיכומים

ספר המאמרים תרס"ו – תרס"ז

Volumes: 1

90 75

מאמרים שלא נכללו ב'המשך תרס"ו',רובם מכתבי החסידים שנכחו בשעת אמירתם,עם הערות וציונים. בסוף הספר יומן מפורט של אדמו"ר הריי"ץ על שנה זו.

ספר המאמרים עת"ר

Volumes: 1

90 75

מהדורה חדשה ומפוארת עם הערות וציונים. בין היתר מבוארים בו יסודות גדולים בקבלה: אור אין סוף שלפני הצמצום,אור הקו והרשימו,הנסירה ומידת הדעת.

המשך בשעה שהקדימו תער"ב – חלק א

Volumes: 1

90 60

המשך 'בשעה שהקדימו' תער"ב – בהוצאה חדשה.

החיבור הגדול ביותר בתורת חב"ד, העוסק ביסודות החסידות מזווית מקורית. מבאר את ענין הרצון העליון על רבדיו,עבודת הנבראים והפיכת החושך לאור.

המשך בשעה שהקדימו תער"ב – חלק ב

Volumes: 1

90 60

המשך 'בשעה שהקדימו' תער"ב – בהוצאה חדשה.

החיבור הגדול ביותר בתורת חב"ד, העוסק ביסודות החסידות מזווית מקורית. מבאר את ענין הרצון העליון על רבדיו,עבודת הנבראים והפיכת החושך לאור.

המשך בשעה שהקדימו תער"ב – חלק ג

Volumes: 1

90 60

המשך 'בשעה שהקדימו' תער"ב – בהוצאה חדשה.

החיבור הגדול ביותר בתורת חב"ד, העוסק ביסודות החסידות מזווית מקורית. מבאר את ענין הרצון העליון על רבדיו,עבודת הנבראים והפיכת החושך לאור.

ספר המאמרים – תער"ב-תרע"ו

Volumes: 1

60 55

מאמרים שלא נכללו ב'המשך תער"ב', בסוף הספר אסופת מכתבים ושיחות אדמו"ר הריי"ץ על שנה זו.

ספר המאמרים – תרע"ח

Volumes: 1

60 50

דרושי החסידות של שנה זו מקיפים מנעד רחב במיוחד של נושאים, בבהירות ובסדר פנימי מיוחד.

קונטרס ומעין מבית ה'

Volumes: 1

25

דרושי חסידות בענייני עבודת ה' והתמודדות בין החומר לרוח, מתאים גם למתחילים.