מציג 1–15 מתוך 20 תוצאות

ספר מאמרים הרבי הריי"צ – 21 חלקים

Volumes: 21

1,230.00 980.00

סדרת דרושי חסידות מאת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש.

 

ספר המאמרים תר"פ תרפ"א

Volumes: 1

60.00 50.00

דרושי חסידות מאת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, שנאמרו בשנים תר"פ-תרפ"א.

ספר המאמרים תרפ"ה

Volumes: 1

60.00 50.00

דרושי חסידות מאת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, שנאמרו בשנת תרפ"ה.

ספר המאמרים תרפ"ט

Volumes: 1

60.00 50.00

דרושי חסידות מאת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, שנאמרו בשנת תרפ"ט, במהדורה חדשה עם הערות וציונים.

ספר המאמרים אידיש – תש"א-תש"ה מתורגם

Volumes: 1

57.00 50.00

מאמרי חסידות מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, בשפה קלה ושווה לכל נפש, שפורסמו ביידיש בין השנים תש"א-תש"ה. לראשונה בתרגום לעברית.

מאמרים מלוקטים אדמו"ר הריי"צ – חלק א

Volumes: 1

48.00 40.00

אסופת דרושי חסידות נבחרים מתורת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לפי מעגל השנה, עם ניקוד וביאור מושגים. מתאים גם ללימוד ראשוני של משנת חב"ד.

מאמרים מלוקטים אדמו"ר הריי"צ – חלק ב

Volumes: 1

48.00 40.00

אסופת דרושי חסידות נבחרים מתורת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לפי מעגל השנה, עם ניקוד וביאור מושגים. מתאים גם ללימוד ראשוני של משנת חב"ד.

מאמרים מלוקטים אדמו"ר הריי"צ – חלק ג

Volumes: 1

48.00 40.00

אסופת דרושי חסידות נבחרים מתורת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לפי מעגל השנה, עם ניקוד וביאור מושגים. מתאים גם ללימוד ראשוני של משנת חב"ד.

ספר המאמרים קונטרסים – חלק א

Volumes: 1

60.00 45.00

דרושי חסידות נבחרים בעניינים שונים, מתורת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לצד שיחות קודש, מכתבים ומנהגים.

ספר המאמרים קונטרסים – חלק ב

Volumes: 1

60.00 45.00

דרושי חסידות נבחרים בעניינים שונים, מתורת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לצד שיחות קודש, מכתבים ומנהגים.

ספר המאמרים קונטרסים – חלק ג

Volumes: 1

51.00 45.00

דרושי חסידות נבחרים בעניינים שונים, מתורת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לצד שיחות קודש, מכתבים ומנהגים.

לקוטי דיבורים

Volumes: 3

127.50 120.00

אוצר שיחות ונאומים העוסקים בדרכי החסידות, הווייתה ודברי ימיה, כוללים דברי התעוררות ותביעה לבבית לעבודת ה' בלב ונפש. מצטיירת בהם תמונה חיה ועשירה של צדיקים וחסידים בדורות עברו.

ספר השיחות – אדמו"ר הריי"צ

Volumes: 3

127.50 120.00

שיחותיו של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ עוסקות ברובן בתיאור המסורת וההווי החסידי, עולמם הפנימי של אדמו"רי חב"ד וחסידיהם, בסגנונו הלבבי-מוחשי.

אגרות קודש – אדמו"ר הריי"צ

Volumes: 17

1,050.00 950.00

אסופת מכתביו של האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד הכוללת אלפי מכתבים העוסקים במגוון תחומים: דברי תורה וחסידות, הנהגת החסידות, עסקנות ציבורית, זכרונות וסיפורים.