מציג 1–15 מתוך 20 תוצאות

ספר מאמרים הרבי הריי"צ – 21 חלקים

Volumes: 21

1,230 980

סדרת דרושי חסידות מאת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש.

 

ספר המאמרים תר"פ תרפ"א

Volumes: 1

60 50

דרושי חסידות מאת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, שנאמרו בשנים תר"פ-תרפ"א.

ספר המאמרים תרפ"ה

Volumes: 1

60 50

דרושי חסידות מאת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, שנאמרו בשנת תרפ"ה.

ספר המאמרים תרפ"ט

Volumes: 1

60 50

דרושי חסידות מאת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, שנאמרו בשנת תרפ"ט, במהדורה חדשה עם הערות וציונים.

ספר המאמרים אידיש – תש"א-תש"ה מתורגם

Volumes: 1

57 50

מאמרי חסידות מאת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, בשפה קלה ושווה לכל נפש, שפורסמו ביידיש בין השנים תש"א-תש"ה. לראשונה בתרגום לעברית.

מאמרים מלוקטים אדמו"ר הריי"צ – חלק א

Volumes: 1

48 40

אסופת דרושי חסידות נבחרים מתורת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לפי מעגל השנה, עם ניקוד וביאור מושגים. מתאים גם ללימוד ראשוני של משנת חב"ד.

מאמרים מלוקטים אדמו"ר הריי"צ – חלק ב

Volumes: 1

48 40

אסופת דרושי חסידות נבחרים מתורת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לפי מעגל השנה, עם ניקוד וביאור מושגים. מתאים גם ללימוד ראשוני של משנת חב"ד.

מאמרים מלוקטים אדמו"ר הריי"צ – חלק ג

Volumes: 1

48 40

אסופת דרושי חסידות נבחרים מתורת האדמו"ר רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לפי מעגל השנה, עם ניקוד וביאור מושגים. מתאים גם ללימוד ראשוני של משנת חב"ד.

ספר המאמרים קונטרסים – חלק א

Volumes: 1

60 45

דרושי חסידות נבחרים בעניינים שונים, מתורת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לצד שיחות קודש, מכתבים ומנהגים.

ספר המאמרים קונטרסים – חלק ב

Volumes: 1

60 45

דרושי חסידות נבחרים בעניינים שונים, מתורת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לצד שיחות קודש, מכתבים ומנהגים.

ספר המאמרים קונטרסים – חלק ג

Volumes: 1

51 45

דרושי חסידות נבחרים בעניינים שונים, מתורת האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד, רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, לצד שיחות קודש, מכתבים ומנהגים.

לקוטי דיבורים

Volumes: 3

128 120

אוצר שיחות ונאומים העוסקים בדרכי החסידות, הווייתה ודברי ימיה, כוללים דברי התעוררות ותביעה לבבית לעבודת ה' בלב ונפש. מצטיירת בהם תמונה חיה ועשירה של צדיקים וחסידים בדורות עברו.

ספר השיחות – אדמו"ר הריי"צ

Volumes: 3

128 120

שיחותיו של כ"ק אדמו"ר הריי"ץ עוסקות ברובן בתיאור המסורת וההווי החסידי, עולמם הפנימי של אדמו"רי חב"ד וחסידיהם, בסגנונו הלבבי-מוחשי.

אגרות קודש – אדמו"ר הריי"צ

Volumes: 17

1,050 950

אסופת מכתביו של האדמו"ר השישי בשושלת חב"ד הכוללת אלפי מכתבים העוסקים במגוון תחומים: דברי תורה וחסידות, הנהגת החסידות, עסקנות ציבורית, זכרונות וסיפורים.