מציג את כל 10 התוצאות

נועם אלימלך – מהדורת 'הדרת חן'

Volumes: 2

116

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

במהדורה זו הוגה הספר ותוקן לפי דפוסים ראשונים ונדפס באותיות מרובעות במתכונת בהירה ונוחה ללימוד, בשוליים הושלמו הפסוקים ומאמרי חז"ל המוזכרים בו, הובאו השוואות מדברי רבינו במקומות אחרים, וכן אלפי מקורות וציונים לתורתו מספרי הקבלה, תורת הבעש"ט ותלמידיו, ובפרט תלמידי רבינו.

בסוף הספר: ילקוט 'אור אלימלך' בו נאספו ערכים על סדר הא-ב מתורת רבינו בשאר ספרים, וכן הליכות ומנהגים ואגרות קודש, עם הערות וציונים; וכן מפתח עניינים מפורט וברור.

נועם אלימלך – סוד ישרים

Volumes: 1

60

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה מפוארת ומהודרת במתכונת הדפוס הראשון, בכתב רש"י, עם ציון מראי מקומות למאמרי חז"ל וספרי קבלה, ומפתח ערכים מפורט ומסודר.

נועם אלימלך – סוד ישרים – ב' כרכים

Volumes: 2

110

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

במהדורה זו נוספו בשולי הגליון הרחבת המובאות מלשון חז"ל ושאר ספרים, השוואות למקומות אחרים בדברי רבינו, והערות כ"ק הרה"צ רבי יהודה הורוויץ זצ"ל מדז'יקוב. בסוף הספר: ילקוט 'לחזות בנועם' הכולל פירושים מלוקטים מספרי תלמידי רבינו ומכל ספרי החסידות. וכן ספר המפתחות הכולל מפתחות רבים ומגוונים, כגון מפתח גימטריאות, רמזים, שמות הצדיקים ועוד.

נועם אלימלך – מהדורת 'בלכתך בדרך'

Volumes: 1

40

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה מפוארת ומהודרת במתכונת הדפוס הראשון, בכתב רש"י, עם ציון מראי מקומות למאמרי חז"ל וספרי קבלה, ומפתח ערכים מפורט ומסודר.

מהדורת 'בלכתך בדרך'

נועם אלימלך – עם יפה מראה – ב' כרכים

Volumes: 2

70

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה זו מנוקדת ומפוארת עם פתיחת ראשי תיבות, כותרות צד בכל קטע. בשוליים הערות, ביאורים והשוואות קצרות.

נועם אלימלך – עם יפה מראה

Volumes: 1

38

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה זו מנוקדת ומפוארת עם פתיחת ראשי תיבות, כותרות צד בכל קטע. בשוליים הערות, ביאורים והשוואות קצרות.

נועם אלימלך – הוצאת אברמוביץ – ב' כרכים

Volumes: 2

65

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה זו מפוארת ומהודרת במתכונת הדפוס הראשון (כתב רש"י וכוכביות), עם ציון מראי מקומות לפסוקים ומאמרי חז"ל.

נועם אלימלך – הוצאת אברמוביץ

Volumes: 1

40

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה זו מפוארת ומהודרת במתכונת הדפוס הראשון (כתב רש"י וכוכביות), עם ציון מראי מקומות לפסוקים ומאמרי חז"ל.

אוצרות אלימלך

Volumes: 2

80

מהדורת מופת המכילה מאות ערכים מגוונים בכל מקצועות היהדות וחלקי התורה (לפי א-ב), מתוך הסה"ק 'נועם אלימלך'. מנוקד ונוח לקריאה וללימוד, ראשי תיבות פתוחים, חלוקה לקטעים קצרים.

דרכי נועם

Volumes: 1

45

אוצרות מיוחדים מתורת ה'נועם אלימלך': רשימותיו הנודעות בדרכי עבודת ה', ה'צעטיל קטן' ו'הנהגות האדם', ובשוליהן הרחבות והשוואות לספרי קבלה וחסידות ושאר דברי רבינו. 'ליקוטים נעימים' בה סודרו לפי ערכים דברי התעוררות והתעלות שהובאו משם רבינו בספרים שונים. אגרות הקודש ו'תפילה נוראה' עם ביאורים מספרי חסידות. במהדורה החדשה נוסף לקט ערכים מתורת רבי זכריה מענדל תלמיד רבינו בספרו דרכי צדק.