מציג 1–15 מתוך 48 תוצאות

חומש היכל הברכה

Volumes: 5

150.00

היכל הברכה – פירוש על התורה. אוצר החיים – ביאור כל התרי"ג מצוות. שניהם לפי דרך החסידות
והקבלה, ובפרט מפרש ומבאר את תורת הבעש"ט. ספרו של האדמו"ר רבי יצחק אייזיק ספרין מקאמרנא זי"ע.

המלאי אזל

ספר הזוהר עם 'דמשק אליעזר'

Volumes: 9

450.00

פירושו המקיף של הרה"ק רבי אליעזר צבי ספרין מקאמרנא, לספר הזוהר בראשית-שמות, במהדורה בהירה ומתוקנת

המלאי אזל

אדרא זוטא עם 'דמשק אליעזר'

Volumes: 1

32.00

פירוש בדרך הסוד על אדרא זוטא, מאת הרה"ק רבי אליעזר צבי ספרין מקאמרנא – מהדורה מיוחדת עם תהלים המתאימה ללימוד בציון הרשב"י.

המלאי אזל

מגילת אסתר עם פירוש 'כתם אופיר'

Volumes: 1

65.00

מגילת אסתר עם חיבורו של הרה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין מקאמרנא, בתוספת ביאור משולב, הערות והרחבות.

המלאי אזל

מסכת אבות עם פירוש 'נוצר חסד'

Volumes: 1

60.00

פרקי אבות עם חיבורו של הרה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין מקאמרנא, מנוקד עם הערות והסברים.

המלאי אזל

מסכם שקלים עם פירוש 'פני זקן'

Volumes: 1

50.00

מסכת שקלים עם פירושו של הרה"ק רבי יצחק יהודה יחיאל ספרין מקאמרנא.

המלאי אזל

אור עיניים

Volumes: 2

70.00

מפתח ערכים לתורת הקבלה, מאת הרה"ק רבי אליעזר צבי ספרין מקאמרנא.

המלאי אזל

שבת שלום ומבורך

Volumes: 1

32.00

40 מאמרים בענייני שבת קודש בדרך הפרד"ס, מאת הרה"ק רבי חיים יעקב ספרין מקאמרנא

נועם אלימלך – סוד ישרים

Volumes: 1

60.00

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה מפוארת ומהודרת במתכונת הדפוס הראשון, בכתב רש"י, עם ציון מראי מקומות למאמרי חז"ל וספרי קבלה, ומפתח ערכים מפורט ומסודר.

ערבי נחל

Volumes: 3

135.00

נועם אלימלך – מהדורת 'בלכתך בדרך'

Volumes: 1

40.00

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה מפוארת ומהודרת במתכונת הדפוס הראשון, בכתב רש"י, עם ציון מראי מקומות למאמרי חז"ל וספרי קבלה, ומפתח ערכים מפורט ומסודר.

מהדורת 'בלכתך בדרך'

מאור ושמש

Volumes: 2

80.00