מציג 1–15 מתוך 69 תוצאות

Top Sale

כתר שם טוב המבואר – א

Volumes: 1

48

ביאור מלא ומקיף המשולב בתוך הלשון המקורית ומאיר את כוונת הדברים.
בשולי הגיליון באו מראי-מקומות וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, יחד עם הרחבת הביאור בעת הצורך. מדור מיוחד נוסף 'מקורות ושינויי נוסחאות', בו מופיעה השוואה לספרי תלמידי הבעש"ט מהם נלקחו סימני הספר.

שער היחוד והאמונה

Volumes: 1

45

ביאור בהיר ומקיף על יסוד ביאורי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. בסוף כל פרק נוספו עיונים והרחבות.

ספר של בינונים – המאור שבתורה

Volumes: 2

90

ספר של בינונים' הוא חלקו הראשון של ספר התניא. הביאורים לספר מבוססים על ביאורי אדמו"רי חב"ד במהלך הדורות, ומהווים פתח ללימוד מעמיק ומדויק בתניא.

דרך ארוכה וקצרה – פרקים בתניא

Volumes: 1

40

חידושיו הגדולים של בעל התניא בספרו, כתובים בשפה בהירה וקלה לצד לשון התניא. מתאים במיוחד לנכנסים לעולמה של חסידות. מאת מעיין הנדלר

Top Sale

דרך מצותיך המבואר – א

Volumes: 1

50

ביאור חדש ונפלא על דרושי החסידות בספר 'דרך מצוותיך', חיבורו של כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון בעל ה'צמח צדק', המהווה מבוא יסודי למשנתה של חסידות חב"ד.

Top Sale

דרך מצותיך המבואר – ב

Volumes: 1

50

ביאור חדש ונפלא על דרושי החסידות בספר 'דרך מצוותיך', חיבורו של כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון בעל ה'צמח צדק', המהווה מבוא יסודי למשנתה של חסידות חב"ד.

מאמרי אדמו"ר המהר"ש עם ביאור

Volumes: 1

40

מבחר ממאמריו המיוחדים והעמוקים של אדמו"ר רבי שמואל שניאורסון זי"ע מליובאוויטש – בלשון מפוסקת, מחולקים לפסקאות, עם הערות והארות בצדי הגיליון

קונטרס העבודה עם ביאור

Volumes: 1

45

קונטרס המבאר בעומק וברוחב את מהות "העבודה שבלב זו תפילה" לפי תורת חב"ד, עם ביאורים וסיכומים.

קונטרס עץ החיים עם ביאור

Volumes: 1

40

חיבורו של אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש העוסק בהוראות והדרכות בדרכי לימוד התורה. עם ביאורים וסיכומים.

אוצר מאמרי חסידות

Volumes: 1

45

מבחר מדרושי החסידות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. מאמרים בסוגיות יסוד בחסידות, המתאימים ללימוד בלי ידע נרחב מקדים.

להבין ולהשכיל

Volumes: 1

45

ארבעה דרושי חסידות עמוקים של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, עם ביאור נרחב מאת 'החוזר' הראשי, הגה"ח רבי יואל כהן שליט"א.

Top Sale

אוצר לקוטי שיחות א-ב-ג

Volumes: 3

120

שיחות תורניות מעמיקות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, כשנקודת המוצא היא פרשת השבוע והמועדים, אך הדיון מתרחב לסוגיות בש"ס, מחשבת ישראל ועבודת ה'. לכל פרשה ומועד נבחרו שלוש שיחות לפי הנושאים: פשוטו של מקרא, ביאור לאור החסידות, וסוגיה תלמודית עיונית. • חלק א: בראשית-שמות. חלק ב: ויקרא-במדבר. חלק ג: דברים-מועדים.

המלאי אזל

אוצר לקוטי שיחות ד-ה-ו

Volumes: 3

120

שיחות תורניות מעמיקות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, כשנקודת המוצא היא פרשת השבוע והמועדים, אך הדיון מתרחב לסוגיות בש"ס, מחשבת ישראל ועבודת ה'. לכל פרשה ומועד נבחרו שלוש שיחות לפי הנושאים: פשוטו של מקרא, ביאור לאור החסידות, וסוגיה תלמודית עיונית. • חלק ד: בראשית-שמות. חלק ה: ויקרא-במדבר. חלק ו: דברים-מועדים.

אוצר לקוטי שיחות – לשיטתייהו

Volumes: 1

45

יסודות כלליים בשיטותיהם של תנאים ואמוראים, מתוך סדרת הספרים 'ליקוטי שיחות', מתורת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע.

New
המלאי אזל

אוצר לקוטי שיחות – כלל ישראל

Volumes: 1

45

מבחר שיחות על ייחודם של ישראל, מיסודות משנת רבינו. בין הנושאים: ישראל והעמים, דין ציבור, מעמדות בעם ישראל, אהבת ישראל וערבות הדדית.