10% הנחה על כל ספרי הרבי ה'צמח צדק' והרבי הרש"ב

מציג 1–15 מתוך 33 תוצאות

דרך מצוותיך

כרכים: 1

64.00 57.60

הולך בדרך מצוותיך

כרכים: 1

68.00 61.20

פרקי עיון והתבוננות בדרושי החסידות של אדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש בספרו "דרך מצוותיך", נכתב עם הרב עדין אבן-ישראל (שטיינזלץ).

ספר הלקוטים – 27 חלקים

כרכים: 27

1,300.00 1,170.00

אור התורה – 41 חלקים

כרכים: 41

2,000.00 1,800.00

דרושי חסידות ורשימותיו של אדמו"ר הצמח צדק על פרשיות התורה והמועדים,היקף המקורות המובאים נרחב ביותר,ומתבארים לפי פנימיות התורה.

צמח צדק חידושים על הש"ס

כרכים: 1

70.00 63.00

חידושי אדמו"ר הצמח צדק אליבא דהלכתא על המשנה ועל התלמוד, ראשונים ואחרונים, מסודר לפי סדר הש"ס.

רב מכר

דרך מצותיך המבואר – א

כרכים: 1

50.00 45.00

ביאור חדש ונפלא על דרושי החסידות בספר 'דרך מצוותיך', חיבורו של כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון בעל ה'צמח צדק', המהווה מבוא יסודי למשנתה של חסידות חב"ד.

רב מכר

דרך מצותיך המבואר – ב

כרכים: 1

50.00 45.00

ביאור חדש ונפלא על דרושי החסידות בספר 'דרך מצוותיך', חיבורו של כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון בעל ה'צמח צדק', המהווה מבוא יסודי למשנתה של חסידות חב"ד.

אגרות קודש – אדמו"ר הצמח צדק

כרכים: 1

50.00 45.00

מהדורה חדשה ומושלמת הכוללת 90 אגרות שכתב כ"ק אדמו"ר הצמח צדק מליובאוויטש בין השנים תקע"ז-תרכ"ו, עם הערות והסברים, מבוא נרחב ונספחים.

ספר המאמרים תרנ"ט

כרכים: 1

65.00 58.50

מהדורה חדשה ומפוארת עם הערות וציונים.כולל דברי התעוררות לעבודת ה' ולמידות טובות,וביאורי סוגיות יסוד בחסידות כגון מדרגת ה'כתר' ועניין כח הדיבור.

ספר המאמרים – תר"ס-תרס"א-תרס"ב

כרכים: 1

55.00 49.50

בין דרושי החסידות בספר זה מצויים 'המשכים' קצרים ומעמיקים בעניין מידת המלכות; תפילת עני ועשיר; סוגיית 'נקודה קו ושטח'; ראיה ושמיעה; תכלית התהוות העולמות.

ספר המאמרים תרס"ה

כרכים: 1

55.00 49.50

בדרושי חסידות בספר זה נידון בין היתר עניין השתלשלות הספירות מהכתר ודוגמתם בכוחות הנפש;עולמות התוהו והתיקון;עניין הבחירה בעולמות.

המשך 'יו"ט של ראש השנה' תרס"ו

כרכים: 1

75.00 67.50

חיבור מקיף ויסודי במשנת חב"ד, העוסק בתכלית בריאת העולם; טבע ונס; עבודת בן ועבד; נשמות ומלאכים; רצון ותענוג אלוקי ועוד. מהדורה חדשה ומפוארת עם מקורות וסיכומים

ספר המאמרים תרס"ו – תרס"ז

כרכים: 1

75.00 67.50

מאמרים שלא נכללו ב'המשך תרס"ו',רובם מכתבי החסידים שנכחו בשעת אמירתם,עם הערות וציונים. בסוף הספר יומן מפורט של אדמו"ר הריי"ץ על שנה זו.

ספר המאמרים עת"ר

כרכים: 1

75.00 67.50

מהדורה חדשה ומפוארת עם הערות וציונים. בין היתר מבוארים בו יסודות גדולים בקבלה: אור אין סוף שלפני הצמצום,אור הקו והרשימו,הנסירה ומידת הדעת.

המשך בשעה שהקדימו תער"ב – חלק א

כרכים: 1

60.00 54.00

המשך 'בשעה שהקדימו' תער"ב – בהוצאה חדשה.

החיבור הגדול ביותר בתורת חב"ד, העוסק ביסודות החסידות מזווית מקורית. מבאר את ענין הרצון העליון על רבדיו,עבודת הנבראים והפיכת החושך לאור.