מציג 1–15 מתוך 23 תוצאות

כתר שם טוב

Volumes: 1

75.00 60.00

ספר יסוד הכולל את תורתו ואמריו של מייסד החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע, במהדורה חדשה ומפוארת, עם הערות וציונים, הוספות ומפתחות.

Top Sale

כתר שם טוב המבואר – א

Volumes: 1

48.00

ביאור מלא ומקיף המשולב בתוך הלשון המקורית ומאיר את כוונת הדברים.
בשולי הגיליון באו מראי-מקומות וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, יחד עם הרחבת הביאור בעת הצורך. מדור מיוחד נוסף 'מקורות ושינויי נוסחאות', בו מופיעה השוואה לספרי תלמידי הבעש"ט מהם נלקחו סימני הספר.

נועם אלימלך – מהדורת 'הדרת חן'

Volumes: 2

116.00

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

במהדורה זו הוגה הספר ותוקן לפי דפוסים ראשונים ונדפס באותיות מרובעות במתכונת בהירה ונוחה ללימוד, בשוליים הושלמו הפסוקים ומאמרי חז"ל המוזכרים בו, הובאו השוואות מדברי רבינו במקומות אחרים, וכן אלפי מקורות וציונים לתורתו מספרי הקבלה, תורת הבעש"ט ותלמידיו, ובפרט תלמידי רבינו.

בסוף הספר: ילקוט 'אור אלימלך' בו נאספו ערכים על סדר הא-ב מתורת רבינו בשאר ספרים, וכן הליכות ומנהגים ואגרות קודש, עם הערות וציונים; וכן מפתח עניינים מפורט וברור.

בעל שם טוב על התורה

Volumes: 2

116.00

תורת הבעש"ט על התורה, ערוך מחדש בתוספת כמאתיים ליקוטים חדשים המתפרסמים לראשונה, מוגה ומתוקן.
הוצאת מכון הדרת חן

נועם אלימלך – סוד ישרים – ב' כרכים

Volumes: 2

110.00

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

במהדורה זו נוספו בשולי הגליון הרחבת המובאות מלשון חז"ל ושאר ספרים, השוואות למקומות אחרים בדברי רבינו, והערות כ"ק הרה"צ רבי יהודה הורוויץ זצ"ל מדז'יקוב. בסוף הספר: ילקוט 'לחזות בנועם' הכולל פירושים מלוקטים מספרי תלמידי רבינו ומכל ספרי החסידות. וכן ספר המפתחות הכולל מפתחות רבים ומגוונים, כגון מפתח גימטריאות, רמזים, שמות הצדיקים ועוד.

מגיד דבריו ליעקב

Volumes: 1

81.00 65.00

ספר יסוד הכולל את תורתו ואמריו של תלמידו וממשיך דרכו של הבעש"ט, רבי דובער 'המגיד' ממזריטש, במהדורה חדשה ומפוארת, עם הערות וציונים, הוספות ומפתחות.

נועם אלימלך – עם יפה מראה – ב' כרכים

Volumes: 2

70.00

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה זו מנוקדת ומפוארת עם פתיחת ראשי תיבות, כותרות צד בכל קטע. בשוליים הערות, ביאורים והשוואות קצרות.

נועם אלימלך – עם יפה מראה

Volumes: 1

38.00

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה זו מנוקדת ומפוארת עם פתיחת ראשי תיבות, כותרות צד בכל קטע. בשוליים הערות, ביאורים והשוואות קצרות.

אור תורה

Volumes: 1

72.00 60.00

ספר יסוד הכולל את תורתו ואמריו של תלמידו וממשיך דרכו של הבעש"ט, רבי דובער 'המגיד' ממזריטש לפי סדר פרשיות התורה, התנ"ך ואגדות הש"ס. מהדורה חדשה ומפוארת, עם הערות וציונים, הוספות ומפתחות.

Top Sale

אמרי פנחס

Volumes: 2

140.00

אוצר תורתו ותולדותיו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע, מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, ומגדולי החסידות.

תורת המגיד מזלאטשוב

Volumes: 1

65.00

דרושי חסידות על סדר הפרשיות, המועדים וערכים שונים, מתורת הרה"ק רבי מיכל מזלאטשוב זי"ע, תלמיד הבעל שם טוב.

נועם אלימלך – הוצאת אברמוביץ – ב' כרכים

Volumes: 2

65.00

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה זו מפוארת ומהודרת במתכונת הדפוס הראשון (כתב רש"י וכוכביות), עם ציון מראי מקומות לפסוקים ומאמרי חז"ל.

נועם אלימלך – הוצאת אברמוביץ

Volumes: 1

40.00

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

מהדורה זו מפוארת ומהודרת במתכונת הדפוס הראשון (כתב רש"י וכוכביות), עם ציון מראי מקומות לפסוקים ומאמרי חז"ל.

אוצרות אלימלך

Volumes: 2

80.00

מהדורת מופת המכילה מאות ערכים מגוונים בכל מקצועות היהדות וחלקי התורה (לפי א-ב), מתוך הסה"ק 'נועם אלימלך'. מנוקד ונוח לקריאה וללימוד, ראשי תיבות פתוחים, חלוקה לקטעים קצרים.

עבודת ישראל – שפתי צדיקים

Volumes: 1

45.00

תורת המגיד מקאזניץ על התורה והמועדים, במהדורה חדשה ומאירת עיניים, עם ציונים ומפתחות.