מציג את כל 15 התוצאות

כתר שם טוב

כרכים: 1

60.00

ספר יסוד הכולל את תורתו ואמריו של מייסד החסידות, רבי ישראל בעל שם טוב זי"ע, במהדורה חדשה ומפוארת, עם הערות וציונים, הוספות ומפתחות.

רב מכר

כתר שם טוב המבואר – א

כרכים: 1

48.00

ביאור מלא ומקיף המשולב בתוך הלשון המקורית ומאיר את כוונת הדברים.
בשולי הגיליון באו מראי-מקומות וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, יחד עם הרחבת הביאור בעת הצורך. מדור מיוחד נוסף 'מקורות ושינויי נוסחאות', בו מופיעה השוואה לספרי תלמידי הבעש"ט מהם נלקחו סימני הספר.

צוואת הריב"ש

כרכים: 1

40.00

הדרכות והוראות שנשמעו מפי קודשו של הבעש"ט. מהדורה מאירת עיניים, עם תוספות, הערות וציונים – בהוצאת קה"ת.

בעל שם טוב על התורה

כרכים: 2

79.00

תורת הבעש"ט על התורה, ערוך מחדש בתוספת כמאתיים ליקוטים חדשים המתפרסמים לראשונה, מוגה ומתוקן.
הוצאת מכון הדרת חן

תולדות יעקב יוסף

כרכים: 2

90.00

דרושי חסידות על סדר פרשיות התורה. מספרי החסידות הראשונים שיצאו לאור עולם, מאת הרה"ק רבי יעקב יוסף מפולנאה, מגדולי תלמידי הבעל שם טוב ומראשוני מפיצי תורת החסידות.

 

אור תורה

כרכים: 1

60.00

ספר יסוד הכולל את תורתו ואמריו של תלמידו וממשיך דרכו של הבעש"ט, רבי דובער 'המגיד' ממזריטש לפי סדר פרשיות התורה, התנ"ך ואגדות הש"ס. מהדורה חדשה ומפוארת, עם הערות וציונים, הוספות ומפתחות.

רב מכר

אמרי פנחס

כרכים: 2

140.00

אוצר תורתו ותולדותיו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ זי"ע, מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, ומגדולי החסידות.

נועם אלימלך

כרכים: 2

80.00

ספר יסוד בעולם החסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי אלימלך מליז'נסק, מגדולי החסידות בדור השלישי.

עבודת ישראל – שפתי צדיקים

כרכים: 1

45.00

תורת המגיד מקאזניץ על התורה והמועדים, במהדורה חדשה ומאירת עיניים, עם ציונים ומפתחות.

ילקוט עבודת ישראל

כרכים: 1

50.00

אסופת מאמרים, ליקוטים יקרים, שיחות קודש ומנהגים, אגרות קודש והסכמות של המגיד מקוז'ניץ, מספרים וכתבי יד רבים.

חסד לאברהם

כרכים: 1

59.00

ספרו של הרה"ק רבי אברהם 'המלאך', בנו של הרב המגיד ממעזריטש זי"ע, הכולל דרושי חסידות וקבלה על פרשיות התורה.

בוצינא דנהורא

כרכים: 1

90.00

לקט מדברי תורתו ואמרותיו, ותיאור על הנהגותיו בקודש של הרה"ק רבי ברוך ממעז'יבוז' (תקי"ז־תקע"ב), נכדו של הבעל שם טוב, ממנהיגי הדור השלישי לחסידות.

דגל מחנה אפרים עם 'אבן לפינה' ו'מלאות אבן'

כרכים: 5

199.00

דברי חסידות על סדר פרשיות התורה, ספרו של הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדילקוב, נכדו של הבעל שם טוב.

רב מכר

פאר הליקוטים – ב

כרכים: 1

65.00

חברותא ללימוד ועיון ב'ליקוטי מוהר"ן', ספר היסוד של חסידות ברסלב, מתורתו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, עם ליקוט פירושים והרחבת המקורות – חלק שני

רב מכר

פאר הליקוטים – ג

כרכים: 1

65.00

חברותא ללימוד ועיון ב'ליקוטי מוהר"ן', ספר היסוד של חסידות ברסלב, מתורתו של הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע, עם ליקוט פירושים והרחבת המקורות – חלק שלישי