Top Sale

כתר שם טוב המבואר – א

Volumes: 1

48

ביאור מלא ומקיף המשולב בתוך הלשון המקורית ומאיר את כוונת הדברים.
בשולי הגיליון באו מראי-מקומות וציונים רבים לדברי חז"ל ולספרי החסידות, יחד עם הרחבת הביאור בעת הצורך. מדור מיוחד נוסף 'מקורות ושינויי נוסחאות', בו מופיעה השוואה לספרי תלמידי הבעש"ט מהם נלקחו סימני הספר.

שער היחוד והאמונה

Volumes: 1

45

ביאור בהיר ומקיף על יסוד ביאורי כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. בסוף כל פרק נוספו עיונים והרחבות.

ספר של בינונים – המאור שבתורה

Volumes: 2

90

ספר של בינונים' הוא חלקו הראשון של ספר התניא. הביאורים לספר מבוססים על ביאורי אדמו"רי חב"ד במהלך הדורות, ומהווים פתח ללימוד מעמיק ומדויק בתניא.

דרך ארוכה וקצרה – פרקים בתניא

Volumes: 1

40

חידושיו הגדולים של בעל התניא בספרו, כתובים בשפה בהירה וקלה לצד לשון התניא. מתאים במיוחד לנכנסים לעולמה של חסידות. מאת מעיין הנדלר

Top Sale

דרך מצותיך המבואר – א

Volumes: 1

50

ביאור חדש ונפלא על דרושי החסידות בספר 'דרך מצוותיך', חיבורו של כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון בעל ה'צמח צדק', המהווה מבוא יסודי למשנתה של חסידות חב"ד.

Top Sale

דרך מצותיך המבואר – ב

Volumes: 1

50

ביאור חדש ונפלא על דרושי החסידות בספר 'דרך מצוותיך', חיבורו של כ"ק אדמו"ר רבי מנחם מענדל שניאורסון בעל ה'צמח צדק', המהווה מבוא יסודי למשנתה של חסידות חב"ד.

מאמרי אדמו"ר המהר"ש עם ביאור

Volumes: 1

40

מבחר ממאמריו המיוחדים והעמוקים של אדמו"ר רבי שמואל שניאורסון זי"ע מליובאוויטש – בלשון מפוסקת, מחולקים לפסקאות, עם הערות והארות בצדי הגיליון

קונטרס העבודה עם ביאור

Volumes: 1

45

קונטרס המבאר בעומק וברוחב את מהות "העבודה שבלב זו תפילה" לפי תורת חב"ד, עם ביאורים וסיכומים.

קונטרס עץ החיים עם ביאור

Volumes: 1

40

חיבורו של אדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש העוסק בהוראות והדרכות בדרכי לימוד התורה. עם ביאורים וסיכומים.

אוצר מאמרי חסידות

Volumes: 1

45

מבחר מדרושי החסידות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע. מאמרים בסוגיות יסוד בחסידות, המתאימים ללימוד בלי ידע נרחב מקדים.

להבין ולהשכיל

Volumes: 1

45

ארבעה דרושי חסידות עמוקים של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, עם ביאור נרחב מאת 'החוזר' הראשי, הגה"ח רבי יואל כהן שליט"א.

Top Sale

אוצר לקוטי שיחות א-ב-ג

Volumes: 3

120

שיחות תורניות מעמיקות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, כשנקודת המוצא היא פרשת השבוע והמועדים, אך הדיון מתרחב לסוגיות בש"ס, מחשבת ישראל ועבודת ה'. לכל פרשה ומועד נבחרו שלוש שיחות לפי הנושאים: פשוטו של מקרא, ביאור לאור החסידות, וסוגיה תלמודית עיונית. • חלק א: בראשית-שמות. חלק ב: ויקרא-במדבר. חלק ג: דברים-מועדים.

המלאי אזל

אוצר לקוטי שיחות ד-ה-ו

Volumes: 3

120

שיחות תורניות מעמיקות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, כשנקודת המוצא היא פרשת השבוע והמועדים, אך הדיון מתרחב לסוגיות בש"ס, מחשבת ישראל ועבודת ה'. לכל פרשה ומועד נבחרו שלוש שיחות לפי הנושאים: פשוטו של מקרא, ביאור לאור החסידות, וסוגיה תלמודית עיונית. • חלק ד: בראשית-שמות. חלק ה: ויקרא-במדבר. חלק ו: דברים-מועדים.

אוצר לקוטי שיחות – לשיטתייהו

Volumes: 1

45

יסודות כלליים בשיטותיהם של תנאים ואמוראים, מתוך סדרת הספרים 'ליקוטי שיחות', מתורת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע.

New
המלאי אזל

אוצר לקוטי שיחות – כלל ישראל

Volumes: 1

45

מבחר שיחות על ייחודם של ישראל, מיסודות משנת רבינו. בין הנושאים: ישראל והעמים, דין ציבור, מעמדות בעם ישראל, אהבת ישראל וערבות הדדית.

אוצר אגרות קודש

Volumes: 1

45

לקט נבחר מתוך אלפי האגרות של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע הכולל דיונים תורניים, עצות והדרכות והתייחסויות מאלפות למאורעות התקופה.

המלאי אזל

יוצאים לחרות – הוצאת מעיינותיך

Volumes: 1

5

10 מכתבים של הרבי מליובאוויטש לעם ישראל לכבוד חג הפסח.

ענייני דיומא – שמחת תורה

Volumes: 1

45

אוצר שיחות והתוועדויות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, המאירים את עניינו של החג באופן ייחודי במשנת חב"ד ואור החסידות. • שמחת תורה

Top Sale

ענייני דיומא – י"ט כסלו

Volumes: 1

45

אוצר שיחות והתוועדויות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטשזי"ע, המאירים את עניינו של החג באופן ייחודי במשנת חב"ד ואור החסידות • י"ט כסלו

ענייני דיומא – פורים

Volumes: 1

45

אוצר שיחות והתוועדויות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע לפורים, המאירים את עניינו של החג באופן ייחודי במשנת חב"ד ואור החסידות

הערות ועיונים במנחת חינוך

Volumes: 1

40

אוצר נפלא משיחות כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע בנושאים הנידונים בספר 'מנחת חינוך' תוך פלפול והערות בדבריו.

היא שיחתי

Volumes: 2

90

לקט משיחות הרבי מליובאוויטש לפרשיות השבוע, מבוארות וכתובות בשפה קולחת, מזווית נשית. מאת מעיין הנדלר.

New

היא שיחתי – חלק ב

Volumes: 1

45

לקט משיחות הרבי מליובאוויטש לפרשיות השבוע, מבוארות וכתובות בשפה קולחת, מזווית נשית. מאת מעיין הנדלר.

את עלית

Volumes: 1

50

על דמותן ותפקידן של נשי ובנות ישראל, מנקודת המבט של הרבי מליובאוויטש. מלימוד תורה לנשים דרך סוגיית הצניעות, עידוד הילודה ומקומה של האישה כאם, כרעיה וכאישיות עצמאית, ועוד.

על כולנה – מכתבים לנשים

Volumes: 1

45

אוצר מכתבי הרבי מליובאוויטש לנשי ובנות ישראל. במכתביו מעודד הרבי גאוות יחידה של נשים על תפקידיהן המיוחדים, ומציג את הנשיות כפי שבאה לידי ביטוי בחגי השנה.

Top Sale

מארז ספרי הרבי לנשים

Volumes: 3

150

שיחות, מכתבים וסיפורים אישיים החושפים את יחסו המיוחד של הרבי מלובביץ' לנשים בדרך שמעצימה אותן ומעניקה להן כוח – במארז מיוחד

Top Sale

פתקים משולחנו של הרבי – א

Volumes: 1

40

לקט מאלף ורבגוני של מענות בכתי"ק כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, בשלל נושאים שהובאו לשולחנו וזכו להכרעתו החדה.

Top Sale

תשובות לשאלות החיים

Volumes: 1

68

אוסף נבחר ממכתבי הרבי מלובביץ' על כל תחומי החיים. חכמתו, עצותיו וברכותיו, ובעיקר השותפות והנוכחות של הרבי בחיי המכותבים ובמאווייהם – מלוות את הקריאה ומותירות רושם עמוק.

New
המלאי אזל

סיפורים והוראות

Volumes: 1

45

אוצר סיפורים שסיפר הרבי מליובאוויטש זי"ע, אותם האיר במבטו המיוחד בשפע של דיוקים,הסברים והוראות לחיים.

Top Sale

תהילים פניני החסידות – ענק

Volumes: 1

200

ספר תהלים מפואר, עם ביאורו היסודי של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ), לקט פניני חסידות מקיף, וציורים ייחודיים פרי מכחולו של האמן ר' ברוך נחשון.

Top Sale

תהילים פניני החסידות

Volumes: 1

68

ספר תהלים מפואר, עם ביאורו היסודי של הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ), לקט פניני חסידות מקיף, וציורים ייחודיים פרי מכחולו של האמן ר' ברוך נחשון.

המועדים בחסידות

Volumes: 1

40

התבוננות פנימית מחודשת בתוכנם של מועדי ישראל ומשמעותם בעבודת האדם לקונו.

סוגיות בחסידות

Volumes: 1

40

סוגיות מרכזיות בתורת חסידות חב"ד, משיעוריו של הרב יואל כהן.

Top Sale
המלאי אזל

תניא לאנשים כמוך וכמוני

Volumes: 1

45

תשובות על 100 שאלות בחיי היהדות בימינו, על בסיס ספר ה'תניא', חיבורו של האדמו"ר הזקן מייסד חסידות חב"ד. ספר מאתגר ועכשווי

Top Sale

התוועדות עם הרב עדין אבן ישראל (שטיינזלץ)

Volumes: 1

45

אוצר רעיונות ופנינים חסידיים מתוך התוועדויות חסידיות עם הרב עדין אבן-ישראל.

שווה לכל נפש – חגים

Volumes: 1

45

רעיונות מלהיבים מאוצרות חסידות חב"ד בשפה ידידותית, על חגי ומועדי השנה והערך המוסף שמעניקים לכל ימי השנה.

שווה לכל נפש – תפילה

Volumes: 1

45

נקודות אור מרעיונות החסידות בשפה עכשווית, על התפילה ומשמעותה לחיינו.

New

שווה לכל נפש – עבודת ה'

Volumes: 1

45

הארת מגוון רעיונות בתורת החסידות, בשפה קלה המתאימה לכל קורא.

Top Sale

לדעת להאמין

Volumes: 1

55

הצגת יסודות מחשבת ישראל ועקרונות הקבלה במשנת חב"ד, תוך התמודדות לוגית ישירה עם דילמות החשיבה המודרניות.

New

כשיתבונן האדם

Volumes: 1

40

אסופה נבחרת של מאמרי הגות במשנת החסידות, מתוך גליונות 'מעיינותיך' במשך השנים.

הראשון

Volumes: 1

45

אוסף מאמרים אודות אדמו"ר הזקן בעל התניא זי"ע, שצירופם יחד שופך אור על צדדים שונים בקורות חייו של רבינו הזקן זי"ע, סוגיות בתורתו והיבטים במנהיגותו.

השביעי

Volumes: 1

40

אוסף מאמרים ומסמכים שנבחרו בקפידה העוסקים בתולדותיו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, במשנתו ובפועליו, ופותחים צוהר לדמותו ומפעל חייו לקירוב הגאולה.

חסידות הלכה למעשה

Volumes: 1

59

קובץ שיעורים על דרכה של תורת החסידות ומקומה בעולמנו, המציג את עשרת יסודות החסידות ודן במשמעותם.

הנה ימים באים

Volumes: 1

50

מבוא לחידושי הגאולה העתידה, סקירת המושגים המרכיבים את ייעודי הגאולה בשפה קולחת ומתאימה לכל אחד.

Top Sale
המלאי אזל

שבחי הבעל שם טוב

Volumes: 1

45

תולדות וסיפורי מופת על אור שבעת הימים, הבעש"ט הקדוש, במהדורה חדשה ומבוארת לפי כתב-היד.

בית רבי

Volumes: 1

40

ספר התולדות האמין והמוסמך הראשון של שלושת נשיאי חב"ד הראשונים, במהדורה חדשה מאירת עיניים ובתוספת הערות.

דור דעה

Volumes: 1

45

סקירה כללית על שיטות נושאי דגל החסידות וקורות חייהם במהדורה חדשה.

שמועות וסיפורים

Volumes: 2

90

סיפורים חסידיים מאת רבי רפאל נחמן כהן (אביו של 'החוזר' רבי יואל כהן שליט"א). הוצאה חדשה של הספר הממחיש כיצד הופכת תורת החסידות למסכת חיים ממשית של דמויות מופלאות ובעלי צורה.

Top Sale

סודו של הרבי

Volumes: 1

98

חייו, פעליו ומשנתו של הרבי מליובאוויטש – ביוגרפיה עיונית מקיפה.

Top Sale

חד בדרא

Volumes: 1

48

תולדות ופרקי חיים של הרבי מליובאוויטש זי"ע, פסיפס מקיף ממקורות רבים ומגוונים, מפעים ומרתק, בשפה קולחת.

הרבי שלי

Volumes: 1

45

סיפורים אישיים ותיעוד פגישות והתכתבויות על מנהיגותו ויחסו של הרבי מליובאוויטש לנשי ובנות ישראל.

נפשי תערוג

Volumes: 1

40

לקט של עשרות רגעים במחיצת כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, בלשון תיאורית, מאת המחבר אשר ספג בימי נעוריו ואצר רגעים רבים בקודש.

New

ברגע האמת – כריכה רכה

Volumes: 1

57

תיעוד מדויק ואותנטי, ראשון מסוגו, החושף את עומק המעורבות המפתיעה של הרבי מליובאוויטש בתהליכי קבלת ההחלטות בישראל.

New

ברגע האמת – כריכה קשה

Volumes: 1

70

תיעוד מדויק ואותנטי, ראשון מסוגו, החושף את עומק המעורבות המפתיעה של הרבי מליובאוויטש בתהליכי קבלת ההחלטות בישראל.

זכרונותיי

Volumes: 1

40

זכרונותיו של אחד מחשובי תלמידי ישיבת "תומכי תמימים" בליובאוויטש, הגאון החסיד רבי שמריהו ששונקין זצ"ל, שהם סיפורו של חסיד וסיפורה של תקופה.

סדרת התורה שלי

Volumes: 3

99

חומשי התורה בפורמט ידידותי לילדי ישראל, צבעוני ומרתק, מנוקד ומוסבר

התורה שלי – חומש בראשית

Volumes: 1

35

חומש בראשית בפורמט ידידותי לילדי ישראל, צבעוני ומרתק, מנוקד ומוסבר

התורה שלי – חומש שמות

Volumes: 1

35

חומש שמות בפורמט ידידותי לילדי ישראל, צבעוני ומרתק, מנוקד ומוסבר • ספר שני בסדרה

New

התורה שלי – חומש ויקרא

Volumes: 1

35

חומש ויקרא בפורמט ידידותי לילדי ישראל, צבעוני ומרתק, מנוקד ומוסבר • ספר שלישי בסדרה

התהלים שלי – ליאור

Volumes: 1

50

ספר תהילים בפורמט ידידותי לילדים, צבעוני ומרתק, מנוקד ומוסבר

התהלים שלי – נועם

Volumes: 1

50

ספר תהילים בפורמט ידידותי לילדים, צבעוני ומרתק, מנוקד ומוסבר

Top Sale

קומיקס הדרך הארוכה-קצרה 1

Volumes: 1

48

קומיקס לילדים המבוסס על ספר התניא, עם איורים מקוריים ומשעשעים. הסדרה מדברת על הרעיונות העיקריים של ספר התניא מזווית ראייה של ילד, עוסקת באתגרי היום יום ונוגעת גם בנושאים העמוקים ביותר שנידונים בספר התניא.
• חלק ראשון פרקים א-יז בתניא

New

מאורי האש – קומיקס על אדמו"ר הזקן

Volumes: 1

48

סיפורים מרתקים מחייו ופועלו של רבי שניאור זלמן מליאדי 'בעל התניא', בקומיקס מרהיב ומרתק לילדים

New

מאורי האש – האחים הקדושים

Volumes: 1

48

סיפורים מרתקים מחייהם ופועלם של האחים הקדושים רבי אלימלך ורבי זושא, בקומיקס מרהיב ומרתק לילדים

הרבי של כולנו

Volumes: 1

48

סיפורים נבחרים על הרבי מליובאויטש בקומיקס מרהיב עין, המקרבים את הדור הצעיר לדמותו המופלאה ולאהבת ישראל הגדולה שלו.

כאן בונים

Volumes: 1

45

עלילה מרתקת הסוחפת את הקורא הצעיר להרפתקאה מהנה המעניקה כלים לחיים ומבוססת על 12 הפסוקים.

New
המלאי אזל

הרגשונים – עלבון

Volumes: 1

45

סדרה מיוחדת העוסקת בהתמודדות עם רגשות. כל ספר בנוי בצורת שאלות מעוררות מחשבה, המסייעות בהבנת הסיטואציות השונות. איורים מחכימים, מרהיבים ומלאי הומור מלווים את המילים ומוסיפים הבהרה לקורא.

Top Sale

הרגשונים – כעס

Volumes: 1

45

סדרה מיוחדת העוסקת בהתמודדות עם רגשות. כל ספר בנוי בצורת שאלות מעוררות מחשבה, המסייעות בהבנת הסיטואציות השונות. איורים מחכימים, מרהיבים ומלאי הומור מלווים את המילים ומוסיפים הבהרה לקורא.